Výuka první pomoci

  „Srdeční zástava postihuje v Evropě přibližně 500 000 lidí ročně. Zvýšením počtu zahájených resuscitací můžeme v Evropě zachránit dalších 100 000 životů ročně navíc.“ Toto jsou řádky prvního odstavce tiskové zprávy Evropské resuscitační rady /ERC/  k novým doporučeným postupům  pro resuscitaci. To znamená, že v Evropě téměř každou minutu postihne srdeční zástava jednoho člověka!
         Nikdy nevíte, kdy se ocitnete v roli zachránce. Poskytnutí první pomoci je občanskou povinností.
Proto by měl být každý z nás připraven zahájit kardiopulmonální resuscitaci / oživování /. Jedná se o jednoduchý algoritmus, kterým, pokud máte nacvičený a teoretický zvládnutý, můžete zachránit život postižené osoby. Obzvlášť oceníte, když v ohrožení života se ocitnete Vy sami a někdo, kdo byl proškolen, Vám dá další šanci na život!
  Toto jsou hlavní důvody, proč jsem se začal zabývat touto výukovou činností!!! Kdyby to mělo zachránit pouze jeden lidský život, tak to veškeré úsilí mělo smysl.
      
NĚCO O MNĚ:   Vystudoval jsem střední zdravotnickou školu – obor všeobecná sestra. V roce 2000 jsem nastoupil do pracovního poměru jako všeobecná sestra ve FN Brno. V letech 2002 – 2005 jsem absolvoval studium na vyšší odborné škole, oboru – diplomovaný zdravotnický záchranář. V roce 2013 jsem dostudoval v NZO NCO specializační vzdělávání v oboru – Intenzivní péče. V roce 2019 jsem vystudoval vysokou školu – bakalářsky obor – Ošetřovatelství. Již desátým rokem pracuji u intenzivního lůžka Koronární jednotky FN Brno .

V průběhu praxe a studií jsem nabyl množství zkušeností a znalostí v oblasti první pomoci, které bych rád předával dál v rámci své výuky.  Sám se pořád vzdělávám a navštěvuji různé kurzy, semináře.  Naučte se základy první pomoci. Těším se na Vás.